Mythologie van Chios

Mythologie betekend het hebben van kennis van de mythen. Volgens deze
mythen (verhalen) zou Chios zijn naam te danken hebben aan Neptunes, de
zoon van Poseidon. Toen Poseidon op een van de Chiotische stranden aankwam
lag daar een mooie nimf. Uit het huwelijk tussen deze twee zou een kind
geboren worden. Tijdens de geboorte kreeg de nimf hevige pijnen waardoor
een sneeuwstorm woedde en veel sneeuw op het eiland is gevallen. Poseidon
die het kind een naam moest geven noemde het Chios, wat in het Grieks
"chionis"  sneeuw betekent. 

 

Artemis

Er is ook een tweede vertelling die zegt dat de nimf zelf Chiona zou heten
en zo haar pas geboren zoon naar haar zelf vernoemde en zo ook het eiland
waar ze waren. Chiona is zo als verteld wordt de dochter van Oynophion.
Hij was de eerste kolonist van het eiland en noemde zich tevens koning van
Chios. Hij zelf was afkomstig van het eiland Kreta en leerde de Chioten de
kunst van de wijnbouw.
      

 

Apollo

Veel van de vertellingen die ook nu nog geleerd worden op de scholen zijn
eigenlijk ontstaan door de gaten in de geschiedschrijving. Het zijn niet
zomaar verhaaltjes de Grieken hechten er zťťr veel waarde aan. Zij zeggen
dat het komt uit lang vervlogen tijden en vertegenwoordigen  cultuurgoed             
die een geletterde zeker als kennis als bagage moet bezitten.

 

Demeter

Veel van de zaken die er in het dagelijkse leven onverklaarbaar waren
bracht men in verband met bovennatuurlijke krachten. De fantasie bracht de
dingen dichter bij de mens om de onbegrepen zaken toch te kunnen                  
uitleggen. Zo ook ontstonden in die vertellingen de Goden die strijd
leverden met het goede en kwade van de wereld. Deze Goden hadden
bovennatuurlijke krachten.
 

Dyonisos

Veel van de "Mythologie" wordt nog
steeds gebruikt in het dagelijkse leven. Veel van de gebruikte namen
stammen af van de mythologie, zo is denaam Athene afkomstig van de Athenea
Godin van de wijsheid en wordt in heel Griekenland geŽerd.  Veel mannen
zijn ook vernoemd naar bijvoorbeeld  Adonissis, Dyonissos.
 

 

Athene

De vertellingen van de helden en de gewone man of vrouw de zwerver
of de zieke of zwakken uit de samenleving met buitengewone capaciteiten,
hadden ook een moraliserende werking, zij hadden namelijk een voorbeeld
functie voor de mensheid.
Gedurende de gehele oudheid werd veel geloof aan deze mythen gehecht.
Steeds minder is de moderne mens de waarde en invloed van de mythen zich
bewust.
In de oudheid werd het mondeling door verteld wat in deze tijd niet meer
denkbaar is. 
      

 

Dyonisos

Zo is van Homerus bekend dat hij vertellingen op schrift heeft laten
zetten en op eigen titel dit uitbracht.
Er wordt gezegd dat Homerus op het eiland Chios leefde in de 9e eeuw voor
Christus. De steen waar hij op hij zetelde is bij Vrondados ten noorden
van Chiosstad bij Deskalopetra nog te zien. Tijdens zijn vertellingen
zaten de toehoorders om hem heen. Hij was blind en verzamelde de verhalen
om zo de kost te verdienen.

 

Sima

De bekendste geschriften die wij van hem kennen zijn: de Ilias wat
verhaalt over de Trojaanse oorlog en de Odyssee die over de omzwervingen
van Odyssees vertelt.
De eerste schrijver die over het ontstaan van de aarde en de Goden wat
aan het papier toevertrouwde was Hesiodus die leefde in de 8e eeuw. Alle
tijd daarvoor was het alleen maar mondeling overgebracht.
 

Demeter

Zo is het niet vreemd dat er zoveel verschillende informatie over de
Griekse Mythen bestaat. De gehele Griekse literatuur uit de oudheid gaat
er namelijk over.
Zo is het werk van dichters, proza schrijvers en zij die verhalen over de
tragediŽn en geschiedenis ook van bekende filosofen  veelal gebaseerd op
de mysterie van de mythen.
 
 

Bekende Griekse Goden zijn:
Aphrodite: Godin van schoonheid, en de liefde
Apollo: God van licht, de muze en wonderen
Artemis: Godin van jacht en de maan
Asclepius: Waar de naam Esculaap van afstamt is de God van de geneeskunst.
Ares: De God van de strijd en oorlog
Demeter: Zie ook het biologische logo van voedingsmiddelen is Godin van de
landbouw.
 
 

Het is van alle tijden dat de mensheid vat wil krijgen op het geen wat om
hem heen gebeurt. Als dat te verklaren valt lijkt het minder dreigend.
Diverse natuurverschijnselen verklaarde zij dan ook aan de hand van mythen.
 
 

Zo ontstonden dan ook de Natuur-godsdiensten. De planeet
aarde werd als een oergodin gezien. Dit vanwege het voorbrengende en haar
vruchtbaarheid.
Zo werden de natuurkrachten als wind, zee en donder en weerlicht met
bovennatuurlijke krachten in verband gebracht. Alles om de mens heen was
te verklaren door gebruik te maken van de kracht en kennis en nukken van
de Goden.
Ook deze vertellingen die door de geschiedenis heen steeds meer als
waarheid gezien werd hadden een nog groter doel. Alles wat niet op schrift
gezet was werd zodoende doorverteld.
 
 

Heldendaden van belangrijke steden en individuen bleven in de herinnering
van de mensen en levend voor het volk.
 
   
   
 Naar HomepageNaar de Geschiedenis van Chios